top of page

De Vrouw in de Literatuur

Thema :   de evolutie van het beeld van de vrouw in de literatuur

Doelpubliek  :  volwassenen 

Wat is het beeld van de vrouw in de literatuur (doorheen decennia en verschillende culturen)?

Hoe kan literatuur ons helpen bij het begrijpen van de genderkloof?

Rein Janssens vertelt aan de hand van interessante en relevante thema's over auteurs en personages die met deze thema's worstelen.

Thema's die o.m. aan bod komen: emancipatie, ongelijkheid, autonomie, moederschap, liefde, seksualiteit e.a.

Ze refereert naar heel wat auteurs zoals Margaret Atwood, Toni Morrison, Ann Petry, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Aya Sabi, Saskia De Coster, Bernardine Evaristo e.a.

 

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page